För att fiska i Byskeälvens Övre FVO måste fiskekort lösas. Årskort gäller som familjekort för respektive och barn upp till 16 år. Dygnskort och 3-dygnskort är personligt och inkluderar ett spö från land/is.

Tillåtna fiskeperioder:
Period 1: 1/1 till 30/4
Period 2: 10/6 till 31/8

Fiskeförbud råder i hela fiskevårsområdet:
1/5 till 9/6 (Harrlek)
1/9 till 31/12 (Öring & laxlek)

Fiskemetoder som EJ är tillåtna:
- Fiske med levande bete
- Ryckfiske
- Fiske med utterbräda
- Fiske med fler än 3 olika krokar
- Fiske från båt eller flytring


Obligatorisk fångstrapportering gäller från 48 timmar efter avslutat fiske.
Fångstrapportering kan ske via www.fiskekort.se/byskeovre alt vår hemsida www.byskealven-norra.se.

Fiskevårdsområdet har rätt att ta ut en kontroll avgift ifall någon av de lokala fiskeregler inte följs.

Fiske under förbudstid: 4400 kr
Avlivad lax utanför fönsteruttag: 4400 kr
Ej uppvisande av giltigt fiskekort: 300 kr
Ej inlämnad fångstrapport inom 48 timmar efter avslutat fiske: 1100 kr


Det hållbara fisket:
Vid återutsättning av fisk så skall det ske på ett så skonsamt sätt som möjligt. Se till att fisken får syre genom gälarna genom att hålla den upp mot strömmen och försök se till att den kan simma iväg på egen hand. Död fisk av otillåten karaktär som "råkat" dö under fångst skall återutsättas.

Det finns en återutsättningssträcka som löper från Kilverdammen - Graunaforsen, där skall all fisk återutsättas.

Byskeälvens övre FVO satsar årligen på fiskevård för att på ett långsiktigt plan skapa ett attraktivt men framförallt ett hållbart fiske. I detta inkluderas återutsättning på öring och honlax mellan 50-63 cm.

Skräpa inte ner! Ta med skräpet hem och låt nästa besökare få njuta av en fin miljö.Minimimått:

Lax:
Minimimått: 50 cm
Fönsteruttag honlax 50-63 cm 10/6 till 31/7
Fönsteruttag all lax 50-63 cm 1/8 till 31/8

En lax per fiskekort & dag får behållas, totalt 5 st per år

Öring:
Återutsättningskrav på all öring

Harr:
Minimimått: 35 cm
Postat 2014-06-25 15:49:49
SENASTE ARTIKLARNA